Login
Hasło

Budowa wału się rozpoczyna!

W piątek, 17 lutego br., oficjalnie rozpoczęto budowę lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich. Efekty projektu zapewnią ochronę życia i mienia 812 osób zamieszkałych na obszarze o powierzchni 280 ha, na którym znajduje się, m.in. 238 budynków mieszkalnych oraz 166 budynków gospodarczych i gospodarczo-przemysłowych. Realizacja inwestycji zakończy się 31 maja 2018 r.

Budowa wału się rozpoczyna!
Budowa wału się rozpoczyna!

Rzeka Ropa stwarza szczególne zagrożenie powodziowe dla położonych w jej dolnym biegu obszarów gmin Jasło i Skołyszyn. Mieszkańcy tego terenu od dawna w szczególnie dotkliwy sposób odczuwają skutki powodzi. Częste wylewy powodują zniszczenia budynków mieszkalnych i gospodarstw, pól uprawnych, a także infrastruktury drogowej i technicznej.

Budowa wałów od wielu lat jest jedną z najbardziej oczekiwanych inwestycji przez mieszkańców Trzcinicy, Przysiek, Siedlisk Sławęcińskich oraz Pustej Woli.

W piątek rozpoczęły się czynności związane z przekazaniem placu budowy wraz z wyniesieniem projektu w terenie dla zadania pn. „Ropa – Etap 1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie”.

Mieszkańcy wsi Przysieki wystąpili o realizację tej inwestycji po spotkaniu z Ludwikiem Dornem – Marszałkiem Sejmu RP, w 2008 roku. Przy wsparciu Bogdana Rzońcy, który był wówczas Wicemarszałkiem Województwa Podkarpackiego, Zarząd Województwa zdecydował o realizacji tej inwestycji.

Prace zmierzające do zrealizowania tej inwestycji trwały kilka lat. Jeszcze w 2011 r. Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie zlecił opracowanie dokumentacji projektowej dla tego zadania. Stanowiła ona podstawę do uzyskania kolejnych decyzji administracyjnych: decyzji środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na realizację inwestycji, którą Wojewoda Podkarpacki wydał w 2015 roku.

Budowa wału się rozpoczyna!
Budowa wału się rozpoczyna!

Decyzja ta stała się ostateczna w dniu 27.04.2016 r., a już 15 września 2016 r. Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie wszczął postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych.

10 lutego br. zawarto umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą, tj. Przedsiębiorstwem Budownictwa Wodno – Inżynieryjnego w Krakowie Sp. z o.o.

Koszt realizacji tego zadania to 8 483 690 zł. Inwestycja ta zostanie sfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. W ramach osi priorytetowej IV – Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego – Działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń.

W ramach tej inwestycji powstanie 6,22 km odcinek nowych obwałowań w tym:
- budowa lewego wału rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich o długości 4,008 km,
- budowa obustronnych wałów potoku Młynówka (tj. wałów cofkowych rzeki Ropy) o długości 1,892 km,
- budowa wału opaskowego wokół oczyszczalni ścieków w Przysiekach o długości 0,320 km.
Ponadto wybudowana zostanie niezbędna infrastruktura towarzysząca:
- 9 przepustów wałowych –zapewniających odprowadzanie wód opadowych z terenu zawala
- 2,888 km drogi powodziowej umożliwiającej prowadzenie akcji przeciwpowodziowej oraz konserwację wału
- 11 przejazdów wałowych (ramp wałowych) zapewniających komunikację
- przebudowa mostu na potoku Młynówka, celem dostosowania jego światła dla bezpiecznego przepływu wód powodziowych
- przebudowa i zabezpieczenie kolidujących sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, wodociągowych oraz kanalizacyjnych.
Zakończenie robót budowlanych planowane jest na dzień 31 maj 2018 r.

W uroczystym rozpoczęciu inwestycji uczestniczyli: Bogdan Rzońca- Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury, Maria Kurowska – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Adam Pawluś – Starosta Jasielski, Tadeusz Gorgosz – Wicestarosta, Zenon Szura – Wójt Gminy Skołyszyn, Małgorzata Wajda – Dyrektor Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie wraz z pracownikami prowadzącymi tę inwestycję, przedstawiciele wykonawcy inwestycji, radni i sołtysi oraz mieszkańcy miejscowości na terenie których wybudowane zostaną wały.

Starostwo Powiatowe w Jaśle

Ocena artykułu:
          0 głosów. Dziękujemy za głos.
reklama - zareklamuj się
Warto przeczytać (najnowsze informacje)najczęściej czytane | najczęściej komentowane
Pocałuj i jedź przy "Czwórce" 6 grudnia, 20:17 Przy Szkole Podstawowej n 4 w Jaśle powstaje parking typu „kiss&ride” (pocałuj i jedź). Takie...
Muzyczny świat Leonarda Cohena 5 grudnia, 15:54 Piosenki Leonarda Cohena przeplatane opowieściami o artyście wypełniły koncert "Cohen w teatrze", który odbył się...
Policjantka z Jasła pomogła poszkodowanemu w wypadku w Krośnie! 5 grudnia, 15:52 Policjanci pracowali na miejscu zdarzenia drogowego z udziałem pieszego, do którego...
Drenaż boiska na Śniadeckich i festiwal rockowy – tymczasowi liderzy głosowania 5 grudnia, 15:50 Jeszcze tylko 11 dni pozostało do końca głosowania na projekty w...

Wasze komentarze ()

Poleć artykuł znajomemu
zamknij (x)
Wpisz e-mail znajomego
Twoja wiadomość
Wprowadź kod z obrazka
© Jaslonet.pl 2008-2018 | Kontakt: tel. 500 145 189, e-mail: redakcja | regulamin | reklama w portalu | patronat medialny